Styrketräning ökar smidigheten

Styrketräning kan vara gynnsamt för smidigheten, visar en studie.

I en brasiliansk studie genomförde fyra grupper med otränade kvinnor ett 16 veckor långt träningsförlopp.

En grupp utövade styrketräning, en grupp utförde smidighetsträning, en grupp både styrke- och smidighetsträning medan den fjärde gruppen inte tränade över huvud taget.

Alla tre träningsformerna resulterade i att de kunde böja sig längre ner. Forskarna drog därför slutsatsen att styrketräning kan utveckla och upprätthålla smidigheten, även om du inte stretchar.