Inch Worm

Värm upp med den här magövningen och bli redo för ditt tabata-program.