Övning 1: Ta långa simtag

Så gör du Håll en simplatta eller liknande i den ena handen. Sträck upp armen framför dig. Med den andra handen tränar du nu det ögonblick som handen når vattenytan. Böj armbågen uppåt och sträck handen och armen så långt fram som möjligt och ner i vattnet. När armen inte kan sträckas längre, drar du tillbaka handen och trycker ifrån i vattnet.

Varför Ju längre tag du tar, desto längre tid har du för att andas in och till att utnyttja framdrivningen.

Simma 2 längder (i 50-metersbassäng); en med vänster hand och en med höger hand.