Om du är nybörjare - håll ut

I ett försök där forskarna lärde två grupper med vältränade, respektive otränade, personer genomföra 20 minuters löpning, visade det sig att de otränade inte kände sig mer energiska av träningen.

Mer energi upplevde däremot de vältränade att de hade. Efter träningen upplevde de en ökning av energin med 27 procent.

Kan detta månne vara en av förklaringarna till varför det känns surt att komma igång med regelbunden träning?

Källa: Archives of Physical Medicine and Rehabilitation

I FORM 16/2008