Promenader får dig att minnas bättre

Kniper det med minnet och koncentrationen ibland är det en riktigt bra idé att ta en långpromenad i naturen, visar färsk forskning.

I en studie satte forskarna 120 inaktiva äldre på ett års träning med antingen promenader eller styrkeövningar och mätte därefter storleken på deras hippocampus – det område i hjärnan som bland annat styr vårt minne.

Ökad koncentration

Hos de äldre som gick promenader varje dag, växte hippocampus cirka 2 procent – det vill säga att de blev bättre på att minnas och koncentrera sig. De äldre som gjorde övningar genomgick däremot ingen förbättring av hjärnområdet.