Aldrig för sent att börja träna

Även de som kommer igång med träningen sent i livet kan öka sin livslängd.

Det visar en studie genomförd av forskare vid institutionen för kirurgiska vetenskaper vid Uppsala universitet.

Forskarna följde 2 200 män från Uppsala i 35 år. Vid starten var männen omkring femtio år gamla. De fick svara på frågor om sina rök- och motionsvanor vid flera tillfällen under studien.

Försökspersonerna delades upp i fyra grupper med olika träningsvanor: från dem som aldrig tränade till dem som regelbundet utövade hård, fysisk träning.

Tydligt samband

Efter fem år fanns ingen skillnad i dödligheten hos den grupp som började träna när de började studien. Men efter tio år syntes sambandet mellan träning och livslängd tydligt: De som hade börjat träna i 50-årsåldern hade halverat sin risk att dö i förtid jämfört med dem som inte tränade.

De som motionerade ökade sin livslängd med i snitt drygt två år jämfört med dem som aldrig motionerade.