Lura dig själv i form

Jo det är sant, det går att lura sig själv i form.

Forskare delade in 64 idrottare i två grupper: Den ena fick tillväxthormoner; den andra fick placebo.

Efter två månader skulle deltagarna gissa vad de hade fått och om deras prestationer hade förbättrats.

De som hade fått placebo ansåg att prestationen hade förbättrats, vilket också var sant med upp till fyra procent.

Källa: Garvan Institute of Medical Research

I FORM 16/2008