Kvinnogym är inte diskriminerande

Det är inte diskriminerande med en gymavdelning för bara kvinnor. Det har Jämställdhetsombudsmannen, JämO, slagit fast.

Bakgrunden är en tvist mellan en man och gymkedjan Fitness24Seven AB i Malmö.

Anläggningen där mannen tränar är uppdelad i två lokaler; en gemensam för båda könen och en för endast kvinnor. Kvinnodelen är spärrad med en kortläsare. Mannen skrev till JämO eftersom han ansåg att kvinnorna har mer utrymme, fler maskiner och därmed får mer för sina pengar, skriver Sydsvenskan.

Maskinerna på kvinnoavdelningen ska ha varit tomma flera gånger eftersom kvinnorna tränade i den gemensamma lokalen, där var det kö.

Men det är i sin ordning, enligt JämO som hänvisar till ett undantag i lagstiftningen:

”En på detta sätt fredad miljö kan antas främja kvinnors möjligheter att ta del av motion och liknande friskvårdstjänster och någon gång vara en förutsättning för att särskilt utsatta kvinnor överhuvudtaget ska att kunna ta del av vissa tjänster.”