Hjärtat klappar för uthållighetsträning

Unik studie kan vara banbrytande för rekommendationerna för hjärtpatienter.

Uthållighetsträning får hjärtat att slappna av.

Forskare börjar få större insikt i hur olika sorters träning påverkar hjärtat. Harvard General Hospital har i samarbete med Harvard University Health Services studerat vilka effekter uthållighets- respektive styrketräning har på hjärtat.

Studenter vid Harvard University delades upp i två grupper; en för uthållighetsträning och en för styrketräning. Det som gör studien unik är att forskarna följde idrottarna under flera månader för att se om träningsförloppet gav upphov till mätbara förändringar hos hjärtat.

Hjärtstorleken ökar

Idrottarnas hjärtan undersöktes med ultraljud i början och slutet av undersökningsperioden. Efter 90 dagar hade hjärtstorleken ökat hos båda grupperna. Men resultaten skilde sig markant åt när det gällde hjärtmuskelns förmåga att slappna av mellan hjärtslagen. Hos uthållighetsidrottarna hade avslappningen mellan slagen ökat, medan den hade minskat bland dem som tränade styrka.

Rönen är inte bara intressanta för unga idrottare, menar forskarna, utan kan innebära att motionsrekommendationerna för hjärtpatienter i framtiden skräddarsys beroende på typ av hjärtsjukdom.