Få ut mer av din spinning - med en enkel sadelkoll

Ställ in sadeln på din spinningcykel rätt innan du kastar dig in i träningen.

Forskning visar nämligen att höjden på din sadel är avgörande för hur bra du presterar på cyklen. Samtidigt kan en korrekt höjd också sänka skaderisken.

Det är ett forskarlags slutsats efter att ha låtit en grupp försökspersoner cykla med flera olika inställningar.

Genom att studera knäledens vinkel och mäta syreförbrukningen under en given belastning kunde de dra slutsatsen hur högt sadeln idealiskt skulle ställas in för att försökspersonerna skulle kunna prestera mer.

Ju mer optimalt sadeln var inställd, desto lägre var syreförbrukningen och desto mer ekonomisk och mindre belastande var deras prestation.