Annons

Behöver jag en framtidsfullmakt?

I en framtidsfullmakt kan du utse en eller flera personer som ska ta hand om dina angelägenheter när du inte längre kan göra det själv. Med Jurio kan du enkelt och prisvärt skriva en framtidsfullmakt redan idag.

Vad är en framtidsfullmakt?

Om du på grund av försvagat hälsotillstånd eller psykisk ohälsa inte längre klarar av att ta hand om dina ekonomiska och personliga angelägenheter utser din kommun en god man eller förvaltare åt dig. Du får inte välja vem som blir din gode man, men genom att upprätta en framtidsfullmakt kan du själv utse någon i förtid. På så sätt har du möjlighet att välja någon du litar på – kanske en släkting, din partner eller dina barn.

En framtidsfullmakt är alltså ett juridiskt dokument där du bestämmer vem som ska ta hand om dina ärenden och företräda dig när du själv inte längre kan göra det på egen hand. Framtidsfullmakten innebär en trygghet för dig, men också för dina anhöriga.
Vad är skillnaden på en framtidsfullmakt och generalfullmakt?
Framtidsfullmakter börjar först gälla när du som upprättat fullmakten inte längre kan fatta egna välinformerade beslut. Därför skiljer sig framtidsfullmakter från andra typer av fullmakter, som gäller medan du kan bestämma själv, och upphör om du mister beslutsförmågan. Tänk på situationer såsom allvarlig sjukdom, minnessjukdom eller en allvarlig olycka.

Varför skriva framtidsfullmakt?

Genom att själv välja vem som ska representera dig i framtiden kan du säkerställa att det är någon som du känner och litar på. Din utvalda representant kommer med större sannolikhet känna till och ta ta hänsyn till dina personliga önskemål. Dessutom kan du i en framtidsfullmakt sätta vissa begränsningar för vad din fullmaktshavare får göra åt dig – alltså kan du förhindra en del beslut, exempelvis rörande försäljning av din bostad.

Det finns flera olika anledningar till varför du bör skriva din framtidsfullmakt med Jurio:

Du får möjligheten att själv bestämma vem som ska ta hand om dina intressen när du själv inte längre kan göra det
Du får möjligheten att välja upp till tre personer, somkan dela ansvaret mellan sig
Du har kan att bestämma vad fullmaktshavaren får lov att göra
Du kan lägga till en granskare som kontrollerar fullmaktshavarens arbete

Det kan vara svårt att förstå juridiken. Dessutom är det dyrt med traditionell juridisk rådgivning. Därför hjälper vi dig! Med Jurio kan du automatiskt skapa en fullmakt skräddarsydd efter din situation. Avtalet skapas genom att du svarar på frågor i vårt smarta formulär. Vi håller koll på alla krångliga rättsregler, så du kan vara säker på att du får ett juridiskt giltigt dokument!