Därför ska du välja energidryck med protein

Energidrycker som innehåller proteiner hjälper dig att hålla både kropp och knopp pigga, framför allt under långa träningspass.

Har du då och då svårt för att pressa dig själv att hålla ut när du ska träna länge, kan det finnas en hjälp att hämta i din energidryck, om du väljer rätt sort.

En ny undersökning har just visat att du faktiskt kan främja din mentala styrka och din koncentration på det du gör, om du tillsätter lite protein i din energidryck, som annars ofta bara innehåller kolhydrater. Det gäller framför allt om du tränar under längre tid, till exempel i mer än en timme.

Fysisk och psykisk prestation

I undersökningar kom forskarna fram till att en grupp cyklisters fysiska prestationsförmåga var densamma oavsett om de drack vanlig energidryck med kolhydrater eller fick en variant med både proteiner och kolhydrater.

Däremot var cyklisterna mer mentalt pigga när de fick energidrycken som också innehöll proteiner. Den mentala styrkan betyder att träningen känns mindre hård och gör därmed att du kan pressa dig själv hårdare. Det kan också finnas en säkerhetsaspekt sist på rundan, då sviktande koncentration kan resultera i skador.