Samband mellan diabetes och depression

En studie visar att personer som tidigare har behandlats för typ 2-diabetes har 54 procents ökad risk för att utveckla depression. Och omvänt.

Det har visat sig att ju starkare depression man har, desto större är risken för att utveckla diabetes.

En förklaring till det sistnämnda kan vara att depressiva personer ofta är mindre fysiskt aktiva.

Källa: Johns Hopkins University School of Medicine

I FORM 16/2008