Salt är inte så illa

Salt är kanske inte så farligt för vår hälsa som vi hittills har trott.

Forskare har analyserat fakta från 8 700 personer och kommit fram till följande överraskande slutsats: De personer som fick minst salt hade 80 procents högre risk att dö av en hjärt- och kärlsjukdom jämfört med dem som fick mest salt.

Källa: Albert Einstein College of Medicine

I FORM 16/2008

Newsletter background