Så många kalorier ger dina omega-3-källor

Här kan du se hur mycket du bör äta av olika råvaror för att få i dig tillräckligt med omega-3.

Lägg märke till de två nivåerna. Att förebygga hjärt-kärlsjukdomar kräver för det första mindre doser än att förebygga belastningsskador efter till exempel träning. För det andra kan du i klartext se att vissa källor ger mycket fler kalorier än andra.