Minska midjan med bär

Sätt bär på menyn om du har problem med att knäppa byxorna.

En färsk finsk studie har sett närmare på vad som händer när man utfodrar 80 kvinnor med havtorn, blåbär eller olika extrakt från bären.

Kvinnorna fick i uppgift att äta normalt och fick därutöver 100 gram bär om dagen under en 5-veckorsperiod. Efter fem veckors bärfri diet fick de sedan ytterligare 5 veckor med ett nytt bär.

Midjemåttet minskade

Efter perioderna med både blåbär och havtorn hade midjemåttet minskat, även om energiintaget faktiskt hade ökat under havtornsperioden. Samtidigt hade indikationer i immunförsvaret på inflammation och hjärtsjukdom minskat i antal.