Kort arbetstid är bäst

Mer än 40 timmars arbetsvecka ökar risken för att drabbas av ångest och depression. Det visar en studie av cirka 18 000 norrmän.

Norrmännen delades in i två grupper: de som arbetade 41-48 timmar och de som arbetade 49-100 timmar i veckan.

Det visade sig att de som jobbade flest timmar också hade högst risk för att få ångest och depression.

Källa: Journal of Occupational and Environmental Medicine

I FORM 18/2008