Kämpa hela vägen

Antioxidanter kan hejda några av våra vanligaste sjukdomar:

Cancer

En del av de skador som de fria radikalerna kan utlösa är det första stadiet i utvecklandet av cancer. Risken är störst om kroppen saknar det effektiva skydd som antioxidanterna är i stånd att ge. Det säkraste sättet att förebygga många former av cancer är därför att hålla sig till en sund och varierad kost. En tredjedel av alla cancersjukdomar beror på felaktiga kostvanor.

Åderförkalkning

Det vi brukar kalla åderförkalkning är egentligen en sorts åderförfettning. De fria radikalerna i kroppen gör att en del av det fett som är upplöst i blodet härsknar varefter detta härskna fett absorberas i blodkärlens väggar. Rnns antioxidanter på plats i blodet är de i stånd att hejda processen. Därför kan antioxidanter förebygga hjärt-kärlåkommor.

Reumatiska sjukdomar

Många reumatiska sjukdomar yttrar sig genom att kroppens leder är kroniskt inflammerade. På grund av detta befinner sig extra många vita blodkroppar i blodet och det är ett känt faktum att dessa själva kan framställa fria radikaler. Om antioxidanter har effekt på reumatiska sjukdomar är ännu inte helt klarlagt.