Järn hjälper både kropp och knopp

Se till att äta ordentligt med järn, framför allt om du tränar ofta och mycket. Både din fysiska och mentala prestationsförmåga påverkas av ditt järnintag, visar amerikansk forskning.

I studien följde forskarna effekten på prestationsförmågan hos 219 kvinnliga soldater som genomgick ett träningsprogram för att bli mer ”fit for fight”.

En grupp fick 100 mg järnsulfat via kosttillskott, medan den andra fick placebo. Kvinnorna följdes under åtta veckor, då forskarna mätte deras löptid på 2,2 kilometer samt deras mentala tillstånd och humör. För att ”mäta” dem mentalt använde forskarna standardiserade frågeformulär utformade för ändamålet.

Bättre tider och humör

De kvinnor som hade fått järntillskott hade inte bara genomsnittligt bättre löptider än placebogruppen, deras humör både före och efter träning var också mätbart bättre.

TIPS! C-vitamin hjälper till att ta upp järnet lättare./strong
Om du äter C-vitamin ihop med järnrika livsmedel gör du det lättare för kroppen att absorbera järnet. Drick till exempel vatten med massor av färskpressad citronsaft till maten.