Fyto - vad för något?

Nyupptäckta växtsubstanser skyddar dig mot sjukdomar

Fytokemikalier låter som något giftigt och frätande men är tvärtom ämnen som försvarar din kropp. De i mikroskop synliga substanser som finns i grönsaker och frukt skyddar dig bl a mot cancer.

Fytokemikalierna är små delar i växterna, och hittills har man hittat nästan 1 000 olika sådana. Vart och ett av dessa ämnen verkar på sitt sätt, men de är samtidigt beroende av varandra för att fungera. Det är fråga om ett mycket invecklat samarbete mellan de skyddande ämnena i kroppens försvar.

Fytokemikalierna arbetar delvis på samma sätt som antioxidanter i vitaminer och mineraler. Om kroppen utsätts för cancerframkallande ämnen, t ex bilavgaser och tobaksrök, så slår fytokemikalierna till och neutraliserar de fria radikalerna till mindre skadliga ämnen. Andra fytokemikalier sätter i gång att rensa cellerna från skadliga ämnen, medan ytterligare andra förhindrar att de skadliga ämnena binds till kroppens arvsmassa.

Ett omfattande försvar således, som kanske kan förhindra angrepp av cancer. Mängden fytokemikalier och deras egenskaper styrs av växtens gener. Men yttre påverkan har också betydelse, inte minst växtbetingelserna. Det är en av orsakerna till att ekologiskt odlade frukter och grönsaker sannolikt på ett bättre sätt förebygger sjukdomar än konventionellt odlade. Grönsakerna växer långsammare då de inte pressas så hårt av handelsgödsel, och detta anses öka mängden aktiva fytosubstanser i de ekologiska råvarorna, så att varje gram av dem är sundare än de konventionellt odlade.