Bananer skyddar dina små grå

Varje gång som du äter en banan, sänker du din risk att drabbas av stroke.

Det finns bättre saker att fylla bananerna med!

Faktiskt kan tre bananer om dagen sänka din risk med så mycket som 21 procent eftersom de ser till att du får i dig tillräckligt med kalium.

Det är forskare från två universitet i England och Italien, som har analyserat en rad studier med över 247 000 deltagare för att komma fram till hur viktigt det är att vi täcker vårt kaliumbehov.

Forskarna drar slutsatsen att vi i allmänhet inte får tillräckligt med kalium via vår mat, samt att ett tillräckligt intag av kalium i världen skulle kunna förhindra dödlig utgång för över 1 miljon strokefall.

Skyddar kärlen

Kalium ser bland annat till att våra blodkärl är smidiga och väl fungerande, vilket minskar risken för skador såsom stroke, på grund av ett för högt blodtryck. Forskarna anser också att det är troligt att kalium skyddar oss mot att utveckla hjärtkärlsjukdomar.