Bubbelbad ger intensivt välbefinnande

En kedjereaktion av välbefinnande aktiveras när du sätter dig till rätta i ett bubbelbadkar. Tack vare olika kombinationer av tryckpåverkningar, kalla och varma impulser, mjukt vaggande eller masserande strålar.

1. Blodomloppet förbättras

Den ändrade tyngdkraften under vatten leder till att en del av det blod som normalt finns i dina ben rör sig upp mot hjärtat och de stora blodkärlen. Effekten är störst i kallt vatten. Hjärtat får 35 procent mer blod (ca 700 ml) att pumpa runt. Pulsen stiger i vatten som har samma temperatur som kroppen eller varmare och sjunker i kallt vatten.

Att blodet flyter snabbare är positivt eftersom det förbättrar syretillförseln till alla kroppens delar. Ju mer syre, desto mer energi. Jetstrålar kan förstärka effekten om de är riktade åt rätt håll, så att blodet får hjälp på sin väg mot hjärtat. En del undersökningar visar att blodtrycket förblir konstant, medan andra visar att det systoliska (det högre värdet) stiger lite, mer i kallt eller varmt vatten än i kroppstempererat vatten.

2. Njurarna rensas

När blodet tvingas upp från benen till hjärta och lungor
stimuleras njurarna att öka urinproduktionen. Därmed gör sig
kroppen av med mer giftiga ämnen och avfallsämnen än normalt.
Många människor kissar upp till sex gånger mer än vanligt när de är på spa!

3. Hjälper till att rena kroppen

Vattnets tryck förstärks av jetstrålarnas påverkan på hud och vävnad, det har en lymfdränerande effekt: Massagen frigör lymfa som är bunden i kroppen, och hjälper den fram till lymfkörtlarna, där avfallsämnen, mikroorganismer och oumbärlig vätska bryts ner. Härigenom avlägsnas också vätskeansamlingar. Har du tendens till tunga ben kommer det att bli bättre och du känner dig lättare och mer avslappnad.

4. Andningen stärks

I vatten kan man inte göra så djupa in- och utandningar som på
marken på grund av vattnets tryck mot bröstkorgen. När du andas
gymnastiseras andningsmusklerna som gör det mycket lättare att
andas när du stigit upp ur badet.

5. Leder och muskler blir smidiga

Lederna blir smidiga och får större aktionsradie i vatten, eftersom de ska bära hela kroppsvikten. Ett varmt bubbelbad med jetstrålar kan göra både muskel fibrer och bindväv mjuka, och göra lederna smidiga. Spänningssmärtor reduceras eller försvinner kanske helt.

6. Frigör välbefinnande hormoner

37-38 grader varmt vatten utlöser en rad hormonella förändringar via hypofysen i hjärnan. Hormonet ACTH frigörs, som sätter igång produktionen av bland annat ämnet hydrokortison, som kan ge en känsla av eufori och välbefinnande. Även andra välbefinnandehormoner bildas.

7. Förbränner mer energi

Sköldkörteln bildar mer av hormonet thyroxin, som sätter fart på kaloriförbränningen.

8. Kallt vatten piggar först upp

Du kan uppnå en uppiggande effekt genom att hålla värmen nere i bubbelbadet. Så kallt vatten som 18 grader gör att blodomloppet går på sparlåga. I stället dras blodet in i hjärtat, de stora blodkärlen i bröstkorgen och de blodkärl som leder till hjärnan. På så sätt blir man vaknare och känner sig piggare. Och efteråt när man fått upp värmen igen slappnar man av. Luftbubblorna i badkaret ger liknande effekt: Små kalla explosioner i det varma vattnet.

9. Varmt vatten gör dig dåsig

Vatten över 37 grader får större mängder blod att sprida sig till hud och muskler. När musklerna blir varma och spänningarna släpper, och när kroppen rensas ut så att vätskedepåerna flyttas, smälter välbefinnandet samman med trötthet och man blir sömnig!