Stress orsakar depression

Känns allting meningslöst och svårt? Ibland kanske. Men för allt fler dyker den känslan upp allt oftare. Stress och för lite motion kan utlösa en depression.

6 augusti 2010 av I FORM

Men lyckligtvis kan små förändringar i vardagslivet hjälpa till att förebygga en depression. Här får du en rad goda råd om hur du kan undvika att se allting i svart.

Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att depression är den fjärde största bördan för världssamfundet. WHO bedömer också att depression kommer att bli ett allt större problem.

Vår moderna livsstil med höga ambitioner, stress, fastfood, skilsmässor, ensamhet och för lite motion kan nämligen bidra till att utlösa sjukdomen. Men det betyder ju också att vi själva kan påverka vår situation för att navigera förbi depressionsskär som lurar i vassen.

Kvinnor är överrepresenterade när det gäller depressioner men forskarna vet inte varför. Inte heller varför lättare depressioner stadigt ökar. Det är fortfarande tabubelagt att tala om att man lider av depression.

Och det gör inte bara livet svårare för dem som drabbas av sjukdomen. Det betyder också att många väljer att ignorera symtom för jag är ju inte sinnessjuk. Men det är viktigt att ta de första tecknen på allvar. För ju fortare en depression blir behandlad, desto lättare är det att komma ur den.

Därför ska du inte bara vara uppmärksam på om du har symtom på depression utan också om du hör till en särskilt utsatt grupp. Då kan du redan nu ge dig själv chansen att lägga om ditt liv i en mer humörvänlig riktning.

Det är inte bara ditt kön som bestämmer om du är i riskzonen. Sjukdomen är i viss grad ärftlig. Finns det depression i släkten finns det alltså anledning att vara extra uppmärksam.

Detsamma gäller om du utsätts för sådant som kan utlösa en latent depression t ex sorg, arbetslöshet, långvarig stress, allvarlig sjukdom, ensamhet, kris i förhållandet, skilsmässa, vinter (på grund av brist på dagsljus), vår (det tidigare morgonljuset kan rubba din dygnsrytm). Eller helt enkelt brist på motion.

LÄS OCKSÅ: 10 symptom på depression

Medicin eller psykolog?

Om du känner dig nedstämd och deprimerad ska du alltså inte tveka utan söka professionell hjälp med detsamma. Det finns effektiv hjälp att få även om den drabbade ofta tror motsatsen.

Det finns två teorier om varför vi blir deprimerade och därför finns det också två behandlingssätt. Den ena teorin är att en depression utlöses av en kemisk obalans i hjärnan på grund av att det råder underskott av signalsubstansen serotonin.Den andra teorin är att det är psykiska och sociala faktorer som ligger bakom depressionen.

Det ena behandlingssättet, som bygger på att depressionen är en kemisk obalans i hjärnan, är medicinskt. Att sjukdomen beror på psykiska och sociala faktorer botas psykologiskt. De två metoderna står dock inte i motsatsställning till varandra utan kombineras ofta för att ge optimalt resultat. Djupa depressioner behandlas dock i regel medicinskt i den akuta fasen.

Tala med din läkare som antingen är i stånd att behandla depressionen själv eller remitterar dig till rätt instans.

En gladare livsstil

Bäst är naturligtvis att undvika att bli deprimerad. Och du kan göra mycket själv.

Vår västerländska bråttom-livsstil kan som sagt bidra till att utlösa en depression. Och kan du göra något åt den har du kommit långt. Det betyder inte att du ska flytta ut på landet och karda din ull själv. Men med små förändringar som mer motion och mindre stress har du gjort mycket för att förhindra att livet blir svart.

Nå ditt mål 2018!

Kanske är du intresserad av ...

I FORM tipsar