Soloarbete är effektivast

Om du vill arbeta mer effektivt kanske du ska skaffa eget rum.

Enligt forskare från University of Calgary i Kanada minskar din effektivitet om andra arbetar i närheten av dig.

Det beror på att vi, på grund av en nedärvd förmåga, börjar tänka på hur vi själva skulle ha löst den uppgift som den andra personen utför. Det gör att vi flyttar fokus från vår egen uppgift vilket leder till att vi arbetar långsammare och gör fler fel.

Källa: Journal of Human Movement Science

I FORM 18/2008