Så rustar du dig bäst inför tentamen

16 mars 2009 av I FORM

  • Skaffa överblick över ämnet, titta på gamla tentamensuppgifter och bestäm vad du ska koncentrera dig på.

  • Planera vad du ska läsa varje dag. Koppla av när du är färdig med dagens "kvot".

  • Gör kortfattade minnesanteckningar i stickordsform.

  • Repetera anteckningarna ett par dagar senare. Läs dem sedan regelbundet.

  • Bevara lugnet. Börja inte läsa nytt material två timmar innan det är dags. Gå i stället igenom gamla anteckningar.

  • Var koncentrerad och lugn. Koncentrera dig på att förstå frågan innan du börjar svara.

Nå ditt mål 2020

Kanske är du intresserad av ...

På vilket sätt gör du störst insats för klimatet?


I FORM tipsar