Så rustar du dig bäst inför tentamen

  • Skaffa överblick över ämnet, titta på gamla tentamensuppgifter och bestäm vad du ska koncentrera dig på.
  • Planera vad du ska läsa varje dag. Koppla av när du är färdig med dagens "kvot".
  • Gör kortfattade minnesanteckningar i stickordsform.
  • Repetera anteckningarna ett par dagar senare. Läs dem sedan regelbundet.
  • Bevara lugnet. Börja inte läsa nytt material två timmar innan det är dags. Gå i stället igenom gamla anteckningar.
  • Var koncentrerad och lugn. Koncentrera dig på att förstå frågan innan du börjar svara.