Veckosluts- förhållandet

Att vara ett par på deltid kan vara svårt. Saknad, svartsjuka och för lite tid tillsammans tär på förhållandet och skapar många frustrationer.

Ibland i så hög grad att förhållandet rinner ut i sanden. Men det finns ett regelverk. Följer man det kan man vända veckoslutsförhållandet till något som är nära nog ett perfekt förhållande och bevara gnistan helg efter helg efter helg ...

Ett förhållande där man bara träffas över veckosluten låter frestande. Man kan leva sitt vardagsliv utan att behöva ta hänsyn till någon annan än sig själv. Samtidigt som man kan se fram emot samvaron med sin älskade när helgen kommer, då man är ledig och har massor av energi

Man kan längta efter varandra, eftersom sexlivet aldrig hinner bli monotont. Gnistan finns där hela tiden, man hinner aldrig tröttna på varandra

När helgen är över är man "fylld till bredden" och beredd att klara sig på egen hand utan partnerns krav. Man kan sjava runt i sina gamla joggingbyxor och man kan jobba över utan att behöva ta hänsyn till en förorättad partner som väntar hemma med maten färdig.

Vissa människor har valt att leva på det sättet och trivs med det. Men veckosluts- förhållandet är ändå ofta den enda och ofrivilliga lösningen för dem som på grund av bostad eller arbete bara träffas över helgerna. Förr eller senare tycker man att tiden tillsammans inte räcker till.

På två dygn ska man hinna med det som andra par hinner på en hel vecka. Man ska träffa släkt och vänner, delta i fester och följa med i vad partnern upplever under veckan. Man ska hinna vara ett älskande par, äta mysiga middagar på tu man hand och gå långa promenader.

Det är nästan en fysisk omöjlighet att hinna allt detta på 48 timmar: det krävs noggrann planering och prioritering för att helgen inte ska bli för pressad. Och det som flertalet då väljer att skära ner på är samtal om eventuella problem i förhålIandet. Är tiden tillsammans knapp är det ju extra viktigt att helgen blir lyckad. Och då finns det inte tid till att diskutera eventuella problem.

Men problemen blir inte lösta för att de sopas under mattan. Det är bara en tidsfråga innan de kommer fram i ljuset. Och många problem som samlat sig på hög är ofta besvärligare och mer smärtsamma att lösa än enstaka.

Därför är det viktigt att vara införstådd med att samma regler gäller för vecko- slutsförhållandet som för alla andra parförhållanden, nämligen att man talar ut om problemen när de uppstår och inte skjuter dem framför sig.

Blir sårad om man vill ha tid för sig själv

Efter otaliga helger då man har varit inten sivt tillsammans dygnet runt och lagt ner all energi och uppmärksamhet på kärestan är det inte så konstigt om man vill vara lite för sig själv.

Men det kan såra partnern. Partnern känner sig avvisad, i synnerhet om man i månader bara har haft ögon för varandra.

I de flesta veckoslutsförhållanden förväntas det att man ska vara tillsammans varje sekund när chansen äntligen fInns. Det är därför klokt att redan i början av förhånandet komma överens om att man får lovatt vara ensam. Då blir partnern inte sårad när man första gången ger uttryck för ett behov av lite ensamhet.

Ett veckoslutsförhållande kräver också ro. Man måste acceptera att man inte hinner ant som andra par hinner, träffa släkt och vänner varje helg t ex. Det gör helgen mindre stressad.

En av hemligheterna bakom ett bra helgförhånande är just att man inte är stressad, att man har god tid att koppla av i varandras sällskap och för sig själv.

Det är också viktigt att man slår av lite på drömmen om det perfekta och evigt lyckliga förhållandet och ger plats åt något som liknar en vardag. Det ska t ex inte ge anledning till sura miner om man är trött, grinig eller till och med likgiltig. Inte heller om man bara har lust att koppla av i soffan med tidningen eller en bra bok.

Det betyder t ex att fredag kväll inte absolut måste betyda levande ljus, årgångsvin och het älskog. Om man kommer fram efter en lång och tröttsam resa och kärestan saknar förståelse kan det inte undvikas att det går snett. Det måste man prata igenom från början.

En sådan inledning på en helg kan nämligen prägla stämningen ända fram till söndag. Även om man ser aldrig så mycket fram emot att träffas motsvarar humör och fysisk förmåga inte alltid det man så gärna vill.

Många kan säkert också nicka igenkännande åt ångesten -ve och fasa ...för att partnern ska träffa en ny käresta eller har en affär med en annan under veckan när man inte är tillsammans. Det är självklart att man är mer sårbar när man inte är tillsammans i vardagslag och inte har möjlighet att följa med i vad den andre gör.

Då är det viktigt att man inte nonchalerar partnerns sårbarhet och svartsjuka. Bakom svartsjukan ligger ofta ångesten för att man ska förlora den man håller av och lurar. Och det måste tas allvarligt.

Man måste ge sig tid att lyssna på sin part ner och bekräfta kärleken om och om igen. Både genom att visa den och tala om den. Den som är svartsjuk får inte förebrå den andra utan i stället ge uttryck för sin saknad och rädsla för att förlora. Förebråelser skjuter partnern ännu längre bort, saknad skapar däremot närhet.

Att känna sig som gäst i sin kärestas hem

För många särbor kan det vara frustrerande att alltid känna sig som gäst i den andres hem. Varannan helg bor man i resväska och har varken plattor, böcker eller dator med sig. Och man måste följa partnerns husregler och nöja sig med vad kylskåpet innehåller.

När man å andra sidan är i sitt eget hem känner man sig som värd eller värdinna -med därav följande förpliktelser att stå för underhållningen. Som värd kan man inte riktigt tillåta sig att sätta sig vid datorn, tala i telefon i timmar eller pyssla med något i köket.

Men det finns en rad enkla råd för det. FÖr det första är det viktigt att man från början pratar ut om hur man kan inrätta sig så att båda är nöjda och trivs.

"Gästen" kan t ex ge en vink om vilken mat hon/han gärna vill ha i köket. En bestämd sorts ost, en speciell sorts te, lättmjölk i stället för vanlig mjölk räcker kanske för att man ska känna sig lite mer hemmastadd.

Har man en hobby är det också klokt att låta något tillbehör ligga kvar. Då behöver man inte släpa datorspel eller målargrejer fram och tillbaka varje gång.

Finns det annat som är viktigt för att man ska känna sig som hemma måste man prata om det. För om den besökande har något att göra kan värden bättre tillåta sig att pyssla med sitt.

Den viktigaste förutsättningen för att få ett veckoslutsförhållande att fungera är alltså att man talar klarspråk och från början lägger upp riktlinjer som båda kan leva med. Gör man det kan man bevara förälskelsen och den erotiska gnistan mycket, mycket länge. Man får helt enkelt aldrig nog av varandra.