Vad händer i hjärnan när vi har sex?

Läs svaret från experten på iform.se

Fråga

Jag har hört många konstigheter om sex, t ex att man kan svimma av sex och att det finns folk som nästan inte kommer ihåg att de just har haft samlag. Många säger att sex är bra mot huvudvärk. Är det sant och vad beror dessa reaktioner i så fall på?

Svar

Vid orgasm utlöses vissa signalsubstanser i hjärnan, bl a ämnen som också är aktiva i samband med förälskelse. Men orgasmen är också en energiurladdning. Vid denna utlöses med en gång en mängd av dessa signalsubstanser.

Biologiskt sett består en orgasm av en serie rytmiska muskelsammandragningar som skapar en intensiv lustkänsla varefter kroppen slappnar av helt.

I orgasmfasen kopplas den vanliga tankeverksamheten mer eller mindre bort. Människor som vågar ge sig hän upplever ofta att de helt glömmer tid och rum. I sällsynta fall kan det leda till en kortvarig blackout.

Energiurladdningen efterföljs ofta av avslappning som hjälper mot stress och huvudvärk.