Regelbundet sex boostar din hjärna

Glöm sudoku, korsord och annan hjärngympa. Det är i sängen du kan vässa hjärnan!

Par som kysser varandra.

Ännu en anledning att ha mer sex

Nu finns det ännu ett gott skäl till att ha mer sänggympa. Det är nämligen inte bara bra för ditt humör, din hälsa och din parrelation – det är även bra för ditt minne.

Forskare från McGill University i Montreal har undersökt sambandet mellan kvinnors sexliv och deras minne. Här tillfrågades 78 unga kvinnor mellan 18–29 år om deras sexliv och de fick även genomgå en rad olika minnestester – ett test där de skulle känna igen ansikten och ett där de skulle känna igen ord.

Sex stärker minnet

I bägge testerna visade det sig att de som hade regelbundet sex också hade högre poäng på testet. Speciellt i ordtestet fick kvinnorna med regelbundet sex höga poäng, och det var extra intressant för forskarna.

Detta beror på att ord i huvudsak styrs av den del av hjärnan som kallas hippocampus, och att tidigare forskning också har visat att sex boostar neuronerna i hippocampus-området.

Det finns därför ett samband mellan att vara aktiv i sovrummet och att ha en god känsla för ord och språk. Det finns alltså en extra bra anledning att sätta fart på sexlivet om du vill vinna i Wordfeud, korsord och Scrabble.