Ju mer vi är tillsammans ...

När man har varit tillsammans en tid och den första, stormiga förälskelsen håller på att gå över i vardag för den ena parten eller för båda vill man återgå till sitt tidigare liv. Om den ena parten återvänder till sitt normala liv snabbare än den andra är det väldigt lätt hänt att det uppstår problem.

Den som fortfarande har behov av ett intensivt umgänge skapar då kaos i förhållandet i ett försök att bevara den täta kontakten. Den som har behov av frihet känner sig pressad och orättvist behandlad.

För den som behöver mer tid för sig själv eller tillsammans med andra människor gäller det att förklara att man måste få komma ut och göra av med sin energi. Därigenom undviker man många gräl.

Den som har ett större behov av samvaro än den andre måste släppa taget utan att bli arg och utan att ge den andre dåligt samvete. Följden av detta blir nämligen att vederbörande drar sig undan ännu mer.

Det är en svår balansgång att göra överenskommelser om en sak som hur mycket tid man skall tillbringa tillsammans. Båda måste känna att de får så mycket som de behöver. Båda måste bli nöjda, men båda måste även vara beredda att kompromissa.

En standardlösning - om man bor tillsammans - är att man tillbringar tre eller fyra kvällar i veckan tillsammans och träffar sina vänner de övriga dagarna i veckan. Det kan bland annat innebära att man tränar, går på möten, jobbar eller tar kvällskurser.

Det är bra att ha en fast kväll i veckan som är "bara för oss", så att man känner att man är viktigast i världen för sin partner. Om man får en riktigt bra kväll - då man till exempel går ut och äter och umgås intensivt - klarar man en vecka med ett mer sporadiskt umgänge.