Fantasin är kryddan i sexlivet

De flesta av oss har sexuella fantasier. De kan t ex handla om att bli tvingad till sex av flera män eller kvinnor, att ge en partner smisk eller om att ha ett homosexuellt förhållande. Sexuella fantasier är hälsosamma och sätter extra piff på tillvaron men man bör tänka sig för innan man lever ut dem. Kanske är fantasin bäst som just en fantasi - kanske ska den aldrig levas ut.

Vare sig vi vill erkänna det eller ej så fantiserar väldigt många om sex. Oftast är det fantasier som vi inte kunde drömma om att leva ut och vi tar kanske till och med direkt avstånd från dem i våra liv.

Men i fantasins värld är allt tillåtet. Vi behöver inte stå till svars inför någon. Men sexfantasierna är utan tvekan ett mycket positivt element i våra liv.

-Sexuella fantasier är en härlig krydda i tillvaron. Även om man vet att de oftast aldrig blir en realitet. Men jag hävdar att man kan och bör gå långt när det gäller att förverkliga sina fantasier, säger läkaren och sexologen Pierre Eggers-Lura.

Enligt en omfattande amerikansk undersökning har inte mindre än cirka 90 procent av alla män och cirka 70 procent av alla kvinnor sexfantasier. Både män och kvinnor fantiserar oftast under onani eller samlag. Men män och kvinnor fantiserar om helt olika saker.

Kvinnornas sexfantasier är oftast inte så våldsamma och aggressiva som männens. Deras fantasier går för det mesta ut på att göra något syndigt och "förbjudet", att t ex bli våldtagen eller att älska på "ovanliga" platser som i skogen eller i bilen. Andra fantasier som ofta finns hos kvinnor handlar om att älska med en annan kvinna eller om att förföra eller älska med flera män på en gång.

Mäns sexfantasier är generellt råare än kvinnors. Fantasierna handlar ofta om sexuell makt, aggressivitet eller om masochism. Maktfantasier handlar t ex alltid om att tillfredsställa flera kvinnor på en gång eller om att ha en enorm penis. Den aggressiva delen kan handla om att våldta, binda eller förföra en kvinna mot hennes vilja. Det masochistiska inslaget kan t ex vara att mannen blir bunden och utnyttjad av en kvinna. Att kvinnors sexfantasier är mer passiva beror ofta på att de är uppfostrade att låta mannen bestämma, även på det sexuella planet. Andra typiska orsaker är kvinnors önskan om att bli bekräftade som attraktiva och åtråvärda.

Generellt är det de som är mest passiva i sexsammanhang som har flest fantasier om sex. En person som däremot är aktiv under samlagen har mycket större chanser att få leva ut några av sina sexfantasier - förutsatt naturligtvis att det är vederbörandes avsikt och önskan att de ska levas ut. För så är det nämligen långt ifrån alltid.

Tänk igenom konsekvenserna

Hurvida man ska leva ut en sexfantasi är i allra högsta grad olika från person till person eller från förhållande till förhållande. Det hävdar sexologen Gerd Winther. Ett rättesnöre är t ex att känna efter hur långt man vill gå, tänka igenom konsekvenserna ordentligt och lyssna till sin inre röst - ja eller nej.

-Det som gör fantasier så spännande är att man är sin egen regissör och kan skapa situationer som inte låter sig göra i verkligheten. Ambivalensen i sexuella fantasier beror på att de hela tiden är en paradox: vill - vill inte. Det byggs upp en spänning som i verkligheten bara skulle skapa förvirring i förhållandet till partnern, säger Gerd Winther.

Enligt Pierre Eggers-Lura bör vi i vidast möjliga omfattning leva ut fantasierna:

-Lever man i ett förhållande är det viktigt att man stannar upp och talar om sina fantasier. Ofta visar det sig nämligen att man rent faktiskt kan använda varandra i de här fantasierna, säger han. Vissa fantasier mår dock bäst av att förbli fantasier. Antingen för att de handlar om t ex våldtäkt eller sex med minderåriga, eller för att vi människor helt enkelt har behov av hemligheter. När de är avslöjade förlorar de sitt värde och sin magi - och då är det kanske bättre att hålla dem för sig själv och använda som inspiration.

I vissa fall kan de förbjudna fantasierna i gengäld bidra till att förhindra t ex våldtäkter. En del människor har aggressiva tendenser och i fantasin kan de leva ut dessa aggressioner i stället för att praktisera dem och förorsaka skada.

Men även "vanliga" människor kan ha fantasier som de inte har lust att leva ut. Pierre Eggers-Lura känner till kvinnor som drömmer om att ha sex med fem på en gång. Men skulle de få erbjudandet i verkligheten skulle de avböja.

-Men även om kvinnan säger nej är fantasierna normala och kan användas som stimulans i sexlivet, menar han.