Träna dig nöjd

En sund kropp är ofta även en kropp man är stolt över - så träna och stärk din självkänsla avsevärt.

Om du är aktiv får du en sund kropp som håller sig stark och spänstig hela livet. En studie visar att du faktiskt också blir elva procent mer nöjd med din kropp när du tränar regelbundet.

Resultatet kommer från en frågeenkätsstudie bland 211 italienare på universitetet i Padua - alla deltagare var mellan 19 och 35 år och gruppen bestod av en tredjedel professionella idrottare, en tredjedel motionärer och en tredjedel fysiskt inaktiva personer.

I studien stod det klart att de inaktiva var elva respektive fyra procent mindre tillfreds med sina kroppar än atleterna och motionärerna. Forskarna drog därför slutsatsen att motion är ett av de mest effektiva sätten att förbättra sin självkänsla på.