passar du som chef?

Det kan vara både spännande och utvecklande att vara chef, men det kan även sluta som en riktig mardröm med sömnlösa nätter. Ställ dessa sex frågor till dig själv, innan du säger ja till ett chefsjobb.

1. Är du beredd att utvecklas?
Det finns ingen mall för hur just du kan bli en bra ledare. Det måste du ta reda på genom att lära känna dig själv bättre och till exempel bli medveten om hur du påverkar människor omkring dig, och om du är redo att förändra dig själv om det krävs. Ofta blir skickliga fackmän utsedda till ledare och då kan det ibland komma som en chock att deras specifika kunskaper inte längre räcker till. Och att det måste till personliga egenskaper också.

2. Vill du se andra växa?
Nu är det inte längre du som får en klapp på axeln när du gjort ett bra jobb. Som ledare ska du i första hand hjälpa dina kollegor att växa och utvecklas – och du måste kunna glädjas över att se dem lyckas och kanske även bli fackmässigt bättre än dig på många områden. Som ledare kan du plötsligt inte briljera med ditt eget arbete, utan genom hur du får andra att göra ett bra jobb som ger resultat. Många chefer tycker nog också att de borde få mer beröm än de får.

3. Klarar du av att säga nej?
Som ny ledare vill man gärna bli omtyckt och man kan därför snabbt bli alltför hjälpsam mot medarbetarna. Det är en farlig väg att halka in på som kan leda till stress, då du plötsligt sitter med hela avdelningens arbetsuppgifter på ditt eget bord. Det som är värre är att det betyder att du har hjälplösa medarbetare som inte får möjlighet att utveckla sin kompetens, eftersom du alltid tar över. Du är därför tvungen att säga nej till att till exempel ta över andras uppgifter – även om det emellanåt kan skapa konflikter i nuet.

4. Kan du sova med ansvaret?
Ibland måste du som ledare ta ett stort ansvar och fatta tunga beslut, till exempel under uppsägnings- och besparingstider. Har du tillräckligt med mod för det? Kan du sova på natten och hålla huvudet kallt på dagen, när du är under press och plötsligt ska ta ställning till andras lön och framtid?

5. Kan du ”vara utanför”?
Du kan mycket väl utbyta löpprogram och äta lunch med kollegorna, även om du också är deras chef. Men som ledare har du inte längre samma tillgång till att få ut eventuella frustrationer genom att klaga högljutt över nya arbetsuppgifter eller dåliga löneförhållanden. Du är tvungen att uppföra dig lojalt – även inför överordnade beslut du inte håller med om. Du behöver även vara uppmärksam på att det är svårt att som chef ha ett privat förhållande till dina medarbetare. Det kan skapa en massa prat i korridorerna om att chefen favoriserar. Det kan för övrigt också leda till en mycket svår situation om det till exempel uppstår besparingskrav, som betyder att väninnan rent fackligt är den som måste avskedas.

6. Kan du fatta beslut?
Om du är chef är det du som har ansvaret för att fatta svåra beslut när det krävs. Du måste därför komma fram till om du kan fatta beslut – även när du ska fatta dem helt ensam och kanske även snabbt för att det brinner i knutarna. Kan du stå ut med att tänka att det finns en risk för att du tar fel i stunden och efteråt måste stå till svars för beslutet ändå?