Äktenskap skyddar mot stress

Singlar är mer mottagliga för psykisk stress än gifta personer, visar en studie.

Gifta personer tar det lugnare i stressade situationer.

Att gifta personer har bättre hälsa har länge varit känt, men en ny studie visar att långvariga relationer även kan bidra till att minska stress.

Försökspersonerna i studien var 500 ekonomistudenter vid University of Chicago. De fick spela ett antal datorspel som testade deras ekonomiska beteenden. Salivprover togs före och efter testet för att mäta hormonnivåer och -förändringar.

En skillnad mellan försökspersonerna var att singlar av båda könen fick högre cortisolnivåer än de som var gifta. Personer i seriösa parförhållanden uppvisade samma stresstålighet som gifta personer.

Trots att äktenskap i sig ibland kan skapa en hel del stress, tycks det alltså underlätta hanteringen av yttre stressfaktorer.