Så mycket betyder ditt första jobb för din hälsa

Hur nöjd du är med ditt jobb i 20-årsåldern, kan ha konsekvenser för din framtida hälsa, visar nya studier.

Kvinna sitter med kollegor.

Ditt första jobb påverkar din hälsa.

© iStock

De flesta känner igen sig. Man är ung, oerfaren och har fått sitt första jobb. Och nu gäller det att visa vad man kan och jobba hårt för att skapa bästa möjliga framtid för sig själv. Men innan du sliter ut dig i förhoppning om att skapa en karriär är det av hälsomässiga skäl viktigt att du till att börja med faktiskt gillar ditt jobb. Nya studier visar nämligen att om du inte är nöjd med ditt jobb i 20-årsåldern, kan det få hälsomässiga konsekvenser när du är i 40-årsåldern.

Inte bara mentala konsekvenser

En undersökning från Ohio State University har studerat över 6000 personer i 20- och 30-årsåldern, och kategoriserat dem efter hur tillfreds de var med sina nuvarande jobb. Testpersonernas hälsa följdes sedan upp till 40-årsåldern, och resultaten visade på ett samband mellan att ha varit missnöjd med sitt jobb i 20-årsåldern och senare ha sömnproblem, fysiska besvär samt andra mentala faktorer. Det som oftast gjorde att man inte var nöjd med sitt jobb var dåliga relationer med kollegor, bristande självständighet och utmaningar på arbetsplatsen.

Är jag tillräckligt nöjd?

Nu sitter du kanske och är orolig över om du är tillräckligt nöjd med ditt jobb, eftersom du i förra veckan hade lust att skolka från jobbet. Det är dock ingen fara. Men upplever du att du är trött på ditt jobb under en längre period, bör du enligt denna undersökning fundera över om just det här jobbet är rätt för dig.

Källa: shape.com