Öppna kontorslandskap kan vara hälsofarliga

På dagens moderna arbetsplatser sitter de flesta i kontorslandskap. Det leder till stress, förkylningar och lägre produktivitet, visar ny forskning.

Forskning från Australien visar att öppna kontorslandskap inte är ett helt perfekt alternativ. Forskningen har gått igenom olika undersökningar av kontorsmiljöer och i hela 90 procent av studierna fanns det belägg för att öppna kontorslandskap har negativa effekter på hälsan, skriver tidningen Chef i sin nätupplaga.

Enligt forskningen kan öppna kontorslandskap medföra hälsorisker som förhöjt blodtryck, ökad risk för förkylning och influensa samt stressrelaterade problem.

Att sitta nära arbetskamraterna kan också påverka arbetet i form av försämrad koncentration, låg produktivitet och ett ökat antal konflikter.

Det mellanstora landskapet, där från tio och upp till 24 personer sitter i samma rum, ska enligt forskningen vara den sämsta modellen. Där finns den lägsta trivselfaktorn och medarbetarna har sämre hälsa än i små och stora kontorslandskap.