Mustasch symbol för kvinnohälsa

Cancerfondens årliga Mustaschkamp mot prostatacancer känner de flesta igen. Åker du till andra sidan sundet, till Danmark, symboliserar mustaschen dock en kamp för kvinnors hälsa.

Den danska Hjärtföreningen driver just nu en kampanj som vill sätta fokus på bristande kunskap om hjärt-kärlsjukdomar hos kvinnor.

Kvinnor drabbas också

Hjärt-kärlsjukdomar har under många år betraktats som något som uteslutande drabbar män och därför har forskningen varit fokuserad på just männen.

Hjärt-kärl-sjukdomar är dock den vanligaste dödsorsaken bland danska kvinnor och den danska Hjärtföreningen uppmanar därför kvinnor att bära lösmustasch som en manifestation mot mansdominansen inom forskningen.

Hjärtföreningens mål är att samla in pengar till forskning kring kvinnors hjärt-kärlsjukdomar så att både diagnostisering och behandling kan komma på samma nivå som för männen.