Låt tandborsten hålla dig frisk

Borsta tänderna minst två gånger om dagen. Då minskar du risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar.

Personer med dålig munhygien löper ökad risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar jämfört med dem som borstar tänderna två gånger om dagen. Det visar en skotsk studie med data från över 11 000 vuxna som British Medical Journal hänvisar till i sin webbupplaga, bmj.com.

Risken ökar med 70 procent

Deltagarna i studien blev tillfrågade om hur ofta de besökte tandläkaren och om hur ofta de borstade tänderna (en, två eller färre gånger varje dag).

Studien visade att de försökspersoner som borstade tänderna mer sällan löpte 70 procent ökad risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar jämfört med dem som borstade tänderna två gånger om dagen. Den generella risken är dock förhållandevis låg.

Nytt fokus

Den skotska undersökningen är den första som har fokuserat på sambandet mellan vanan att borsta tänderna och risken att utveckla hjärt-kärlsjukdomar.