Kvinnor tröstäter mer än män

Som kvinna gäller det att vara extra observant på sina ätmönster. Fler kvinnor än män äter med känslorna, visar en studie.

En undersökning visar att knappt var fjärde kvinna i Danmark äter mat eller godis i stort sett dagligen av andra orsaker än fysisk hunger. Bara 16 procent av männen gör detsamma, skriver danska Politiken.

Orsaken till skillnaden mellan könen kan vara att män och kvinnor reagerar på olika sätt när det gäller exempelvis stress. Gemensamt för båda är dock att alla ångrar sig när de äter utan att vara hungriga.