Intensiv träning ökar infektionsrisken

Tränar du hårt för att hålla dig frisk? Det kan ha motsatt effekt. Lär dig hur du tränar dig förbi förkylningen.

En vältränad kropp och god fysik garderar dig inte nödvändigtvis mot förkylning och influensa. Snarare tvärtom.

Träning öppnar för infektioner

Om du tränar för mycket och hårt är du särskilt sårbar för luftvägsinfektioner i perioden efter träning. Fenomenet kallas ”det öppna fönstret” eftersom din kropp är ”öppen” för infektioner.

Experternas viktigaste råd till dig som tränar intensivt är att du ska vara noggrann med din återhämtning i perioder då du till exempel tränar målmedvetet inför ett lopp. Det är nämligen möjligt att upprätthålla ett starkt immunförsvar, även om du tränar en hel del.

Så tränar du dig förbi förkylningen

1. Flera korta träningspass kan vara mindre belastande för ditt immunförsvar än färre långa träningspass.
2. Utför 2–3 träningspass med låg intensitet efter varje högintensivt träningspass.
3. Undvik att öka din träning våldsamt. Gör försiktiga ökningar i intensitet och varaktighet.
4. Ha en lite lugnare vecka än normalt var tredje vecka.
5. Hjälp återhämtningen på vägen med stretching eller småjoggning efter det intensiva träningspasset.