Annons

Därför är det viktigt att testa sig för HPV

Humant papillomvirus (HPV) är den absolut vanligaste sexuellt överförbara sjukdomen i Sverige. Eftersom en infektion kan utvecklas till cancer är det viktigt att veta om du drabbats. Så här kan du snabbt och enkelt få ett svar – i hemmet.

Upp till fyra av fem svenskar kommer någon gång i livet utsättas för HPV. Viruset – som infekterar hud och slemhinnor – finns i över 200 varianter och kan leda till vårtor både på händer och fötter men även på och runt könsorganen och anus.

När HPV smittas via sexuell överföring och bildar vårtor runt könsorganet kallas sjukdomen för kondylom. Vårtorna läker oftast ut av sig själva men kan i vissa fall kräva behandling.
Ibland kan viruset orsaka symtom som klåda eller sveda, blödningar från vårtorna eller smärtor och besvär vid samlag.

Men många gånger kan en HPV-infektion gå obemärkt förbi. Det betyder dock inte att viruset är ofarligt. HPV kan nämligen orsaka cellförändringar i livmodern hos drabbade kvinnor och är den vanligaste anledningen till att livmoderhalscancer utvecklas. HPV kan även leda till andra cancersjukdomar hos både män och kvinnor.

Livmoderhalscancer är den näst vanligaste dödsorsaken i cancer för kvinnor, efter bröstcancer. Globalt dör 275 000 kvinnor årligen av sjukdomen. I Sverige insjuknar 450 kvinnor per år och drygt 150 stycken avlider. Risken att utveckla cancer av en HPV-infektion är dock relativt låg.

För den som har drabbats av HPV finns inga botemedel, men genom cellprovtagning kan förändringar upptäckas innan de utvecklas till cancer.

Att använda kondom vid samlag är ett sätt att minska risken för att smittas av HPV, men inte ens kondomer ger ett fullgott skydd. 2006 introducerades därför världens första HPV-vaccin i flera europeiska länder, däribland Sverige.

Efter vaccination utvecklas antikroppar som förstör HPV-viruset. Men vaccinet skyddar endast om personen inte redan har blivit utsatt för HPV. Därför beslutade Socialstyrelsen 2008 att alla flickor mellan 10-12 år ska vaccineras. Programmet har blivit en stor framgång och fram till 2019 hade hela 86 procent av alla flickor i landet vaccinerats mot viruset. Från 2020 ingår även pojkar i det nationella vaccinationsprogrammet.

Ofta ingår det ena vaccinet – Gardasil, som används för att vaccinera kvinnor mellan 18-26 år – i högkostnadsskyddet. Men Gardasil 9, som ges inom barnvaccinationsprogrammet, ingår inte i högkostnadsskyddet.

Av de över 200 varianterna av HPV är det 14 stammar som innebär hög risk att utveckla olika sorters cancer: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 och 68.

Därför är det viktigt att ta reda på ifall man har blivit utsatt för någon av de stammarna.

Med Dynamic Codes HPV-tester kan alla smidigt och diskret genomföra en provtagning i det egna hemmet. Genom att föra in den medföljande provtagningspinnen i vaginan, trycka den mjuka delen mot vaginalväggen och sedan returnera testet till Dynamic Codes kvalitetssäkrade laboratorium får man ett lika tillförlitligt resultat som på en klinik.

Men hur agerar man om testet visar positivt?

Dynamic Codes tester ersätter inte de cellprover som tas regelbundet för att utesluta olika former av cancer. Därför är det viktigt att kontakta sjukvården för rådgivning.

På Dynamic Codes sajt går det att skriva ut en remiss och provsvaret för att ta med sig till en gynekolog eller barnmorska, men att boka en tid för vidare undersökning ligger under det egna ansvaret.