Omsättningskick på burk

Piller kan tyckas vara en enkel lösning, men den är inte särskilt säker. Du bör rådgöra med din läkare innan du ökar ämnesomsättningen med något preparat.

Dras du med allvarliga viktproblem är det frestande att ta något av de viktminskningspreparat som finns på marknaden till hjälp som ett steg på vägen. Läkemedelsindustrin har under senare år utvecklat flera ganska effektiva bantningspreparat som fungerar på så sätt att de antingen ökar ämnesomsättningen eller minskar aptiten.

Viktminskningar på ända upp till tio procent av utgångsvikten är inte orealistiska. Problemet är bara att de flesta preparat har biverkningar som - om det vill sig illa - är värre än det besvär som preparatet är tänkt att råda bot på, och därför
bör du noga överväga om du inte kan uppnå positiva resultat genom kostomläggning och motion.

Under alla omständigheter är det viktigt att du pratar med en läkare för att ta reda på om du kan ha verklig nytta av pillren eller om biverkningarna är för allvarliga.

Ett typexempel på hur illa det kan gå är de aptitsänkande, amfetaminhaltiga preparat som var otroligt populära på 60- och 70-talet. De försvann i stort sett från marknaden då det visade sig att de var beroendeframkallande samtidigt som många drabbades av häftig hjärtklappning och sömnlöshet när de intog ämnet.