Bli din egen vägvisare – och få dieten för att lyckas

En diet kräver att du tar på dig rollen som projektledare. Vi visar dig hur du gör.

Skylt som visar vägen till ett nytt liv

NYTT LIV En ny livsstil kräver en riktning – vi visar vägen.

© iStock

När du påbörjar en bantningskur är det en bra idé att planera din viktminskning, precis som vilken annan uppgift som helst. Ta itu med saken som om du skulle börja en ny utbildning eller lära dig att köra bil, lära dig ett språk, lära dig att teckna, sjunga, sticka, spela tennis eller vad som helst.

Om du planerar en större viktminskning måste du förändra ditt liv, och det är en omvälvning som kan skapa otrygghet och osäkerhet. Kanske uppstår det en tomhet i ditt liv när du inte längre kan fylla alla pauser med mat eller gotta dig med kakor och chips varje kväll.

Därför måste du göra upp med dig själv vad du ska göra i stället för att äta. Förbered en lista med andra möjligheter än mat för kritiska stunder.

Här är några tips som kan hjälpa dig att ro "projektet" i land:

Formulera ditt mål positivt

Du ska alltså göra klart för dig själv vad det är du vill och inte vill. T ex "jag vill vara smal" och "jag vill äta det kroppen behöver".

Om du formulerar dig negativt får det motsatt effekt, därför att ditt medvetande fokuserar på ordet "inte". Om du säger "jag vill inte vara tjock" eller "jag vill inte äta för mycket", skapar ditt medvetande en föreställning om att vara tjock och att äta för mycket och motarbetar dig på så sätt.

Ditt mål blir både klarare och lättare att uppnå när du har en positiv föreställning om det och vet vad du vill.

Sätt upp ett realistiskt mål

Ditt mål får inte verka oöverstigligt för dig att uppnå. Det måste passa dig och ditt liv och utgöra en helhet för dig. Gör klart för dig vilka konsekvenser och fördelar det kan föra med sig.

Sätt en realistisk tidsram och konkretisera vad som ska hända, steg för steg. Du behöver inte känna till alla steg i förväg. Men ju mer precist du formulerar din önskan, desto lättare blir det att göra något konkret för att uppnå den.

Ditt mål ska ligga inom ramarna för ditt eget inflytande och ansvar.

Det ska vara du som påbörjar, driver på och genomför projektet, eventuellt med stöd från andra eller annat, som t ex den här artikeln. Det är ditt projekt och det bästa är att du själv väljer var stödet ska komma ifrån.

Till nytta för dig själv

Du ska göra det för din egen skull. Ditt mål måste stämma överens med vem du är och hur du vill leva ditt liv. Om du försöker gå ner i vikt för att samhället, dina föräldrar, din partner eller din arbetsplats försöker påverka dig och det inte är din egen önskan, kommer det att bli svårt med motivationen.

Ditt mål ska vara viktigt att uppnå för dig själv - den viktigaste brickan i spelet.

Ju mer du tror på dig själv och dina möjligheter, desto större är chansen att du uppnår ditt mål. Tron på att du kan nå målet, att du förtjänar det osv, är avgörande för resultatet.

Om du inte omedelbart hittar tilltron till din förmåga att lyckas, kan du börja med att ändra på den saken. Det kan du nämligen.

Förvänta dig att du kommer att nå ditt mål. Om det inte händer vid första försöket, så tillåt dig känslan av att ha lyckats med något annat, tills du når ända fram.

Det kan vara vad som helst, t ex att städa upp i ett rörigt skåp som länge har irriterat dig, eller leta upp din gamla väninna från skoltiden som du länge velat ta upp kontakten med igen.

Det handlar om att du tar itu med något som gör dig nöjd med dig själv och som övertygar dig om att du kan lyckas med vad som helst, bara du börjar handla efter dina egna önskningar.

Iaktta dig själv

Var extra uppmärksam på dig själv och hur du mår, speciellt varje gång du ska fatta ett beslut angående något ätbart.

Fråga dig själv vad du vill - och vad du verkligen vill. Är du egentligen hungrig eller kan det rastlösa behovet tillfredsställas av något annat?

Röj upp i ditt liv

Inre kaos kan orsakas av yttre kaos. Se dig själv och dina svårigheter i ögonen och bestäm dig för om du vill göra något åt det som är svårt.

En lägre vikt löser inte alla problem. Kanske behöver du göra något åt ditt jobb, din ekonomi, ditt förhållande, din ensamhet eller din bostad.

Ta reda på vad det är som suger ur dig din energi och din handlingskraft och avsluta alla negativa åtaganden så fort som möjligt.

Skriv dagbok

Skriv dagbok om du tycker om det och har tid. En dagbok är ett bra redskap för att iaktta vad som händer i en personlig process.

Du kan tömma dina tankar, formulera dina funderingar och alltid gå tillbaka för att läsa och upptäcka att du faktiskt kommit någonstans.

Det spelar ingen roll om du skriver varje dag eller bara någon gång då och då, och något bestämt system i boken är oväsentligt. Bara skriv!