Danska kvinnor allt tjockare

Våra grannar i söder tar efter dem i väster. En ny dansk undersökning visar att tre av fyra kvinnor i Danmark har större midjemått än vad som är hälsosamt.

Den så kallade äppleformen är skadlig för hälsan.

Danska Veckotidskrift för läkare publicerar i sitt senaste nummer en undersökning som omfattar 847 personer mellan 18 och 80 år. I den slår de fast att 66 procent av kvinnorna har ett större midjemått än den rekommenderade gränsen på 80 centimeter. Männen ligger inte långt därefter; 60 procent hade högre värde än den rekommenderade gränsen på 94 centimeter.

Bukfett hälsovådligt

Att ha överflödigt fett kring midjan, den så kallade äppleformen, är dåligt för hälsan. Risken för att drabbas av diabetes, högt blodtryck och hjärt-kärl-sjukdomar är stor, enligt läkaren Ketil Haugan, som står bakom undersökningen.

  • Om en läkare har en patient med mycket fett kring magen är det en bra idé att ta fram måttbandet. Är midjemåttet för stort bör läkaren mäta blodtryck, blodsocker och kolesterol, säger han.

Undersökningen visar att det finns ett starkt samband mellan ett högt midjemått och en dålig hälsa. Haugan poängterar att fokus på detta bör vara mer vägledande i jakten på sund vikt än BMI eftersom detta inte säger något om hur fettet är fördelat.