Inlines: stretching

Det är bra för kroppen att avsluta mjukt och här kan uppvärmningsövningarna faktiskt användas igen. Så med andra ord: rulla stilla och lugnt i 10-15 minuter.

Ju smidigare du är, desto bättre går det.

Lårets insida

Stå bredbent och böj dig framåt över ena benet. Håll sträckningen 10 -20 sekunder utan att hugga. Byt till andra benet. Upprepa övningen 3 gånger.

Stjärten

Sitt på golvet, sätt höger fot över till vänster om vänster knä. Håll om höger knä med båda händerna och dra snett mot vänster, in mot kroppen tills det drar i höger skinka. Håll sträckningen 10-20 sekunder och byt ben. Upprepa 3 gånger.

Lårets framsida

Fatta tag om ena ankeln och dra upp underbenet tills det börjar strama i låret. Håll åter sträckningen i 10-20 sekunder och byt sedan ben. Gör övningen 3 gånger.