Ett positivt anlag håller bröstcancern borta

Ett ljust sinne kommer du långt med. Men visste du att det troligtvis kan ge dig 25 procents lägre risk att drabbas av bröstcancer?

Den slutsatsen har en grupp israeliska forskare kommit fram till.

Forskarna lät 622 kvinnor under 45 år besvara frågor om livsinställning, humör och allmänt psykiskt tillstånd. Av de här kvinnorna hade 255 kvinnor drabbats av bröstcancer medan de resterande 367 var helt friska.

Generellt visade det sig att de kvinnorna som hade ett positivt sinne hade 25 procent lägre risk för att få bröstcancer än de pessimisterna. Traumatiska händelser som skilsmässa eller dödsfall i familjen ökade i gengäld risken för att få bröstcancer med upp till 60 procent.