Om du har glömt lunchlåda en dag, så kan en smoothie vara ett snabbt alternativ, om den är baserad på en mager syrad mjölkprodukt, så att du också får lite proteiner. Se i gengäld upp med dem som bara är fruktbaserade. De kan skicka ditt blodsocker på en snabb åktur.