Förläng ditt liv- lev som en rödvinsälskare

Om du tillhör livsnjutarna kan du gott unna dig ett glas rödvin då och då. För det sägs att vindrickarna kan få ett både längre och friskare liv än såväl nykterister som öl- eller starkspritdrickarna.

Det råder inget tvivel om att alkohol i stora mängder är farligt och att överkonsumtion bl a ökar risken för leverskador, cancer och hjärt-kärl-sjukdomar. Men samtidigt tyder en rad undersökningar på att alkoholintag faktiskt kan gagna hälsan förutsatt att det sker inom rimliga gränser. Och det är särskilt rödvin som utmärker sig när forskarna sätter fokus på dessa våta varor.

En av många förklaringar till vinets hälsofrämjande egenskaper ligger i innehållet av antioxidanter. Jämfört med andra alkoholhaltiga drycker innehåller rödvin flest antioxidanter, följt av vitt vin, öl och starkvin, medan innehållet i starksprit är lika med noll.

Antioxidanter är generellt hälsofrämjande eftersom de skyddar kroppen mot fria radikaler, vilka kan öka risken för bl a hjärt-kärlssjukdomar, cancer och tidigt åldrande.

Vindrickare lever sundare

Kanske beror de positiva resultaten från undersökningarna på att vindrickarna skiljer sig från andra människor i andra avseenden, som har större betydelse för hälsan? Ny forskning visar t ex att vindrickarna i allmänhet har sundare kostvanor, särskilt då av frukt och grönt där intaget är betydligt större. Andra skillnader är att de troligen röker mindre, motionerar mer och äter mindre och sundare fett.

Stärker hjärtat

Det är emellertid inte bara vin som kan gynna hälsan. En del undersökningar pekar på att former av alkohol minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar, och kontrollerade experiment stödjer tesen att alkohol ökar mängden av det goda kolesterolet, HDL. Detta kolesterol rensar blodkärlen och hjälper alltså till att förebygga åderförfettning.

Det är extra viktigt att män utnyttjar alkoholens gynnsamma effekter och kanske till och med använder dem som en ursäkt för att ta sig ett glas. Av naturen är han nämligen mindre välförsedd med HDL-kolesterol än kvinnan.

Så dricker du vin på det sunda sättet

Drick lite varje dag. Det är sundare att dricka ett till två glas om dagen än att ge sig ut i ett sjöslag en gång i veckan visar en undersökning. Man rekommenderar att kvinnor begränsar sin alkoholförtäring till 14 enheter i veckan och män till 21. Det betyder två glas rödvin om dagen för kvinnor och tre för män.