Kvinnor är bättre än män på språk

Kvinnor har lättare än män att bli tvåspråkiga. Det visar forskning från Kanada, där befolkningen talar både engelska och franska.

I 10-14-årsåldern är 16,2 procent av de kanadensiska flickorna tvåspråkiga, mot tolv procent av pojkarna.

Hos 15-19-åringarna "vinner" flickorna med 18,6 procent mot pojkarnas tolv procent.

Forskarna har ingen förklaring till varför det förhåller sig så här.

Källa: Association for Canadian Studies

I FORM 16/2008