I FORMs julkalender 2011 – Lisbet Jensen, redaktionschef

Jag tycker mycket bättre om tillval än frånval.

Redaktionschef på I FORM.

Därför har jag satt upp några hälsosamma regler för mig själv. Reglerna handlar inte om förbud, utan om saker jag ska välja till varje dag.

Till exempel ska jag äta två frukter varje dag, jag ska alltid ha minst en sort grönsaker till kvällsmat, jag ska ha någon form av frisk luft varje dag och så vidare.

När jag följer alla enkla, hälsosamma regler, blir det per automatik begränsat med tid och lust för onyttigheter - men de är inte förbjudna. Detta är mycket mer motioverande för mig mig än att lista saker som jag inte får äta eller göra.