Körteknik och smarta knep

Okej, järnkondition och starka lårmuskler är givetvis ett stort plus när du är ute i skogen med din mountainbike. Men tränar du upp en bra teknik klarar du dig riktigt bra - även om du inte är utrustad med enorma lårmuskler.

9 juli 2015 av I FORM-redaktionen

RÄTT STYRTEKNIK

Utmaning: Alla kan cykla rakt fram på en vanlig skogsstig. Problemen dyker upp först när du är tvungen att ta dig fram under omständigheter som du inte har full kontroll över. Underlaget kan till exempel vara halt och lerigt.

Lösning: Det handlar om hastighet och rätt placering av tyngdpunkten, med andra ord hur du placerar rumpan. Att styra handlar snarare om att luta cykeln än att vrida på styret. Prova att vrida cykeln tvärt åt sidan, medan du placerar din tyngdpunkt över pedalhuset så att däckens sidodubbar borrar sig in i underlaget. När du pressar cykeln "nedåt" lutar du samtidigt kroppen åt motsatt riktning för att uppnå rätt viktfördelning. Manövern är lättast på en cykel med liten ram. Det går snabbare att kasta cykeln från sida till sida på stigar med tätt mellan kurvorna. Träna i lugnt tempo, tills du vant dig.

Utmaning: Du har svårt att svänga åt ett håll, men inte åt det andra hållet.

Lösning: Oftast är problemsvängen den sida du vanligtvis brukar kliva på cykeln ifrån. Öva dig att kliva på cykeln från "fel" sida tills det känns helt naturligt.

Steg för steg

 • Bromsa innan du går in i kurvan, släpp bromsen helt och accelerera ut ur kurvan.
 • Pressar du ner styret flyttar du automatiskt vikten åt motsatt håll, dubbarna biter sig fast och du får rätt balans.
 • Om du uplever att framhjulet förlorar fäste ska du flytta din tyngdpunkt längre bort från kurvan - alltså bort från kurvriktningen.
 • Ju skarpare kurvan är desto mer ska du luta cykeln.


ÖVER HINDER

Utmaning: Uppstickande rötter, fallna träd och stenar utgör stora tekniska hinder när du är ute och cyklar.

Lösning: Ska du passera större trädrötter och dylikt se då till att möta hindret vinkelrätt så att hjulet inte kastas åt sidan. Ryck lite i styret strax innan du träffar hindret, förflytta sedan snabbt vikten fram och få med dig bakhjulet. Träna tills du kan utföra manövern i en enda flytande rörelse och på större och större hinder. Så småningom kommer du att med hastighet och rätt timing kunna hoppa över hinder med båda hjulen samtidigt.

Utmaning: En brant uppförsbacke full med stenar och uppstickande rötter.

Lösning: Timing är allt, förutom att hålla balansen så att bakhjulet inte tappar sitt grepp om underlaget. Du ska rycka i styret så att framhjulet kommer över hindret. Skjut sedan snabbt fram kroppen, så att du inte stegrar dig, tryck sedan ner styret igen så att vikten ligger över bakhjulet när du passerar hindret. Detta ska helst utföras i en enda glidande rörelse så att bakhjulet inte mister sitt grepp.

Steg för steg

 • Tryck ner framgaffeln precis innan du är framme vid hindret, dra sedan hårt i styret så att hjulet hoppar över det.
 • Framhjulet ska möta hinder vinkelrätt.
 • Flytta snabbt fram vikten och dra med dig bakhjulet.
 • Behåll hela tiden vikten på bakhjulet så du har bra grepp.


UPPFÖRSBAKE

Utmaning: Bemästra skogens värsta backar.

Lösning: Det är viktigt med bra balans när du ska ta dig uppför branta backar. Här riskerar du nämligen att framhjulet stegrar sig eller att bakhjulet förlorar greppet. Båda situationerna ska till varje pris undvikas och det är därför viktigt att du balanserar din kroppsvikt rätt.

Experimentera med din viktfördelning genom att skjuta tyngdpunkten fram och tillbaka. Tänk hela tiden på att ha kontakt med sadeln, även om det innebär att du sitter längst ut på spetsen. Om du sitter långt bak använder du mer av sätesmusklerna, sitter du längre fram använder du mer av benen.

Lägg in en låg växel innan du kommer fram till backen annars blir det ganska jobbigt.

Trampa inte på för mycket i början av backen - försök hellre komma in i en rytm som du kan hålla ända fram till krönet. Trampa med jämn takt och inte ryckigt, annars spinner hjulet. Klickpedaler och cykelskor är en fördel. De ger möjlighet att ha kraft hela varvet runt när man trampar. Cykla sittande så länge som möjligt - det ger bättre balans och bakdäcket greppar ordentligt. Viktfördelningen är avgörande.

Utmaning: Backen är (nästan) som en vägg.

Lösning: Du ska alltid använda en lätt växel så du inte hamnar i en situation då du inte kan trampa runt pedalerna. Händer detta riskerar du att antingen välta eller ramla baklänges. Se därför till att alltid ha rätt växel innan du börjar klättra uppför backen. Det är i det närmaste omöjligt att byta växel när du belastar kedjan med full kraft.

Steg för steg

 • Skjut vikten framåt, ta tag i styret, koncentrera dig på att hålla en jämn takt.
 • I de brantaste backarna bör du bara ha kontakt med sadelns yttersta spets.
 • Byt till en lätt växel innan du tar dig upp för backen med full kraft.
 • Medan du trampar ner med ena foten ska du dra upp den andra. En sådan pedalteknik ger dig mycket extra pedalkraft.


NERFÖRSBACKE

Utmaning: Branta nerförsbackar är nog det svåraste och mest spännande med att cykla mountainbike.

Lösning: För att inte ramla över styret i en brant nerförsbacke gäller det att flytta sin tyngdpunkt långt bak på cykeln, ibland till och med bakom sadeln. Samtidigt måste man behålla tillräckligt med tyngd på framhjulet för att få maximal bromsverkan. Bromsa precis så mycket med bakbromsen att hjulen fortfarande rullar och inte är låsta. Låser de sig, släpp ytterst lite på bromsen så att de vrider sig igen. Frambromsen har mycket mer bromsverkan men använd den försiktigt och var beredd att släppa den om du träffar på ett hinder. Annars stannar cykeln tvärt - och du får prova på dina flygegenskaper.

Utmaning: Kör på tvären nedför branta backar.

Lösning: Känner du att cykeln börjar glida ner ska du flytta din vikt i riktning mot marken. På så vis är du säker på att däckens dubbar får grepp och cykeln och behåller sin körriktning. Det kan kännas otäckt att luta sig ut på det här viset men det fungerar.

Steg för steg

 • I branta backar ska baken hamna bakom sadeln så att din vikt är över bakhjulets axel.
 • Använd alltid bakbromsen först och sedan gradvis frambromsen.
 • Stå upp i med böjda knän och mjuka ben så fördelar och motverkar du underlagets ojämnheter.
 • Håll pedalerna i vågrät position.


Och så gäller det att hela tiden vara förutseende när du cyklar i hårnålssvängar, i backar och i skogen. Titta framåt och planera din rutt innan du hamnar i ett blindspår.

Var mycket uppmärksam på hinder på vägen eller stigen. Det kan finnas dolda stenar, grenar eller hål. Ha också alltid två fingrar på bromsen så att du är beredd att stanna. Håll ordentligt i styret så att du inte förlorar greppet om du kör in i en sten. Men håll inte för stelt och krampaktigt, så att du inte kan följa med i cykelns rörelser. Tänk på att använda cykelns alla växlar till fullo. Många nybörjare cyklar i för tung växel men det ökar risken för mjölksyra. Du ska cykla med så låg kadens att du trampar lätt och obesvärat utan att sitta och skumpa.

Nå ditt mål 2020

Kanske är du intresserad av ...

I FORM tipsar